คุณจริญญา ศรภูงาม

มาตรฐานที่ขอรับรอง :  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสรับรอง :  TAS 54209

ขอบข่ายการรับรอง :  การผลิตพืชอินทรีย์

ประเภทการรับรอง :  แหล่งผลิตพืช

ที่ตั้งแปลง :  6/3 หมู่ที่ 8 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่รวม :  3.00 ไร่

จำนวนชนิดพืช :  22 ชนิด (ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบเขียว พริกขี้หนู กะเพรา โหระพา ชะอม แตงกวา บวบเหลี่ยม ถั่วพู ใบบัวบก มะเขือเทศ ต้นหอม ผักชี คะน้า กวางตุ้ง ปวยเล้ง ผักกาดหอม ผักโขมแดง ผักโขมเขียว ผักโขมแก้ว ผักบุ้งจีน)

วันที่รับรอง :  25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่หมดอายุ :  24 สิงหาคม พ.ศ. 2561