"การเข้าร่วมประชุมใหญ่ชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์" เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ร่วมเป็นวิทยากร

Replica Handbags uk   Replica Handbags 

ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรใน "การเข้าร่วมประชุมใหญ่ชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ อำเภอบางกรวย https://ceramic-watches.popkidstoys.com/ จังหวัดนนทบุรี" หัวข้อการบรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการสวนนทุเรียนรูปแบบเกษตรอินทรีย์" ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน Tag Heuer replica watches 2562 เวลา 8.30 น. ณ.ห้องประชุมชั้น 1 โรงเรียนวัดบางอ้อยช้า จ.นนทบุรี